•  

   

  Let's change 

  how projects are done.

   

  RIO projects innoveert en investeert in uw projecten en ideeën. Onze relatie met uw organisatie staat daarin centraal. Om een project goed te starten, zetten we graag de eerste stap en bieden u een gratis workshop aan. Na afronding van de workshop overleggen wij met elkaar hoe we het vervolg vorm kunnen geven.

 • Ingenieurs van kansen

  RIO = Ruimte Innovatie en Ontwikkeling

  Wij verbinden innovatie en projecten. Gebruikers staan in onze projecten centraal.

  Tevens passen innovaties in de samenleving toe in onze projecten.

  Smart Society

  Gebruikers staan steeds meer centraal in onze samenleving. Het management van de fysieke infrastructuur in steden en dorpen kan hier dynamisch mee omgaan.

  RIO projects geeft in het project SMART Campus Zernike leiding aan de vormgeving van een interactieve Campus. Dit is een pilot voor overheden en bedrijfsleven in de Regio Groningen-Assen.

  Gebiedstransitie

  Tijdelijk is het nieuwe permanent. Flexibiliteit heeft zich ontwikkeld tot drager van permanente, duurzame functies.

  RIO projects is de mede-initiator van de gebiedstransitie van het Ebbingekwartier in Groningen. Het door ons ontwikkelde Gasfornuis is een voorbeeld van onze wijze van samenwerken: we initiëren, we participeren en we investeren.

  Co-development

  RIO projects is zeer ervaren in het samen ontwikkelen van projecten. Dit doen we samen met professionals en particulieren.

  RIO projects heeft aan de wieg gestaan van het collectief particulier opdrachtgeverschap en vraaggestuurd ontwikkelen in Nederland. We zijn ook trekker van de ontwikkeling van Gresco (Groningse Energie Service Compagnie).

 • Resultaten

  Vijf jaar RIO projects in cijfers

  +2.000 woningen

  ontwikkeld en gerealiseerd

  1,5 miljoen euro

  aan fondsen geworven

  100 hectare

  natuur in de markt gezet

  500.000 m²

  strategische huisvestingsadviezen

  +500 werkplekken

  voor studenten in Groningen 

  +35 evenementen

  georganiseerd

 • Projecten

  Een selectie uit onze projecten

  Het Gasfornuis

  Groningen | 2010-heden

  RIO projects heeft het Gasfornuis op groen gas ontwikkeld als Cradle to Cradle gebouw van zeecontainers voor de periode van 5 jaren. Het wordt nu weer als gebouw herontwikkeld; het gaat een nieuw leven tegemoet als STUDENT Labs voor advies op gebieds- en energietransitie op EnTranCe, samen met de afdeling Planologie van de RUG.

   

  Een initiatief van RIO projects, samen met de Gasunie, Suikerunie, Boretti, RUG en EnTranCe.

   

  (zie ook Facebook en YouTube)

  Strategisch vastgoed advies

  Nederland | 2013-heden

  Voor diverse partijen, zoals Verslavingszorg Noord Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, hebben wij strategische vastgoed adviezen uitgebracht en geïmplementeerd.

  SMART Campus

  Groningen | 2016

  RIO projects geeft in het project SMART Campus (Zernike) leiding aan de vormgeving van een interactieve Campus.

  www.zernikecampusgroningen.nl

  Start (H)up Hotel

  Groningen | 2016-2020

  In opdracht van de Zernike Campus in Groningen en CUBE050 ontwikkelen wij een fris en innovatief plan om start ups snel en aantrekkelijk te huisvesten in bijzonder vormgegeven hergebruikte containers afkomstig van het Gasfornuis van het Ebbingekwartier ook de sfeer is meegenomen en gaat op de Campus verder. Gerealiseerd in 2017.

 • Houthavens Amsterdam

  Vraaggestuurd ontwikkelen van Het Pakhuis (35 appartementen en 3 herenhuizen)

  Strategisch huisvestingsplan

  Hanzehogeschool Groningen

  Vastgoedplan van 2013 tot 2020: Ruimte voor Talent

  Visieontwikkeling Natuurmonumenten

  Ontwikkeling- en marketingplan voor vergroten bekendheid nieuw natuurgebied De Onlanden

  Ontwikkeling

  Energy Barn

  Een ontmoetingsplaats van EnTranCe als 'handshake' met de samenleving.

  Transfuture Festival

  Het eerste grootschalige festival op het Energie Transitie Centrum EnTranCe over de nieuwste ontwikkelingen

  Campus Management

  Ontwikkelen en kwartiermaken voor het opzetten van het Campus management voor de uitvoering van toekomstige projecten op de Zernike Campus Groningen

  Havenkwartier Assen

  Ontwikkeling met originele invulling van o.a. Toyota Garage en Silo tot creatieve broedplaatsen op weg naar een nieuwe toekomst van het Havenkwartier in het FlorijnAs-project in Assen.

  HIT Challenge Sensor City Assen

  Door studenten van het Hanze Institute of Technology en bedrijven uit Assen is in 2014 tijdens de Sensor Challenge gekeken naar de meest innovatieve ideeën voor Sensor City Assen

  Groningse Energie Service Compagnie

  Ontwikkelen, uitwerken en implementeren van de Groningse Energie Service Compagnie om daarmee de gebouwen in de gemeente Groningen duurzaam te maken op het vlak van energie en onderhoud, als uitvoering van het beleid van de gemeente Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn

  Sint Jan

  Nieuw Klooster aan het Wad

  Ondersteuning van de initiatiefnemers in Kloosterburen bij het opzetten van de zelforganisatie. In een omgeving van krimp hebben de dorpsbewoners zorg en samenleving zelf georganiseerd.

 • Nieuws

 • Workshop

  Onze basis workshop, waarmee we een project starten, bestaat uit één dagdeel en wordt begeleid door 2 personen. Het resultaat van onze workshops is altijd een verslag (plan van aanpak).

   

  Onze basis workshop kost € 1.500,00 exclusief btw en reis- en verblijfskosten.

   

  We bieden bovenstaande workshop gratis aan.

  Innovatie Workshop

  In de innovatie workshop creëren wij samen met u en een selectie van specialisten een ronde tafel waar op een bijzondere manier nieuwe ideeën en ontwikkelrichtingen voor een project ontstaan.

   

  De innovatie workshop kost € 9.250,00

  ex. btw, reis- en verblijfskosten, gebruik van locatie en inhuur van specialsten.

  Haalbaarheidsstudie

  De kern van onze haalbaarheidsstudie is het opzetten en vergelijken van opties. Die we verder uitwerken in scenario's. Uiteindelijk trekken we conclusies ten aanzien van de projectdoelstelling.

   

  Een indicatie van een haalbaarheidsstudie is 

   € 12.500,00 exclusief btw en reis- en verblijfskosten.

  Ontwikkelplan

  In een ontwikkelplan geven wij aan op welke wijze een project gerealiseerd kan worden. In het definitieve plan zijn voorstellen opgenomen met betrekking tot de organisatie, de planning, de financiering, de exploitatie en, tenslotte, het beheer van het project.

   

  Vanaf € 15.500,00 exclusief btw en reis- en verblijfskosten stellen wij ontwikkelplannen op.

 • Een selectie van onze opdrachtgevers

 • Het RIO team

  Bert-Jan Bodewes

  Partner | LinkedIn

  bjb@rioprojects.nl

  +31(0)6-51543797

  Will Panman

  Partner | LinkedIn

  wpa@rioprojects.nl

  +31(0)6-38727221

  Bert Horst

  Partner | LinkedIn

  bkh@rioprojects.nl

  +31(0)6-21253206

   

  Hanneke Veenstra

  Assistent projectleider | LinkedIn

  Joey Witte

  Assistent projectleider | LinkedIn